Висша школа "Авиация"
ГВА ТУ-София
ENG language


ГОСТ - ПРЕПОДАВАТЕЛИдоц. д-р инж. Борис Василев
Доцент по авиационно оборудване

кабинет: 10111
тел.: 02/965 20 35
е-поща: borisv@tu-sofia.bg

Приемно време

понеделник: 14.00-15.00
четвъртък: 14.00-15.00


доц. д-р инж. Пламен Петров
Доцент по автоматизация

кабинет: 10111
тел.: 02/965 20 35
е-поща: plamenp@tu-sofia.bg

Приемно време

вторник: 10.00-12.00
четвъртък: 10.00-12.00
още >>


гл.ас.инж. Марин Петров
Главен асистент по безопасност на полетите

кабинет: 10515
тел.: 02/965 31 24
е-поща: marinpetrov@abv.bg

Приемно време

четвъртък: 14.00-15.00
петък: 10.00-12.00


инж. Иванка Шаламанова
Навигация 1

кабинет:
тел.:
е-поща: shalamanova_bg@yahoo.com

Приемно време

 

 


© 2008 - 2018 Катедра Въздушен транспорт