Висша школа "Авиация"
ГВА ТУ-София
ENG language


ГОСТ - ПРЕПОДАВАТЕЛИдоц. д-р инж. Борис Василев
Доцент по авиационно оборудване

кабинет: 10111
тел.: 02/965 20 35
е-поща: borisv@tu-sofia.bg

Приемно време

понеделник: 14.00-15.00
четвъртък: 14.00-15.00


инж. Иванка Шаламанова
Навигация 1

кабинет:
тел.:
е-поща: shalamanova_bg@yahoo.com

Приемно време

 

 


© 2008 - 2018 Катедра Въздушен транспорт