Tech.university of Sofia
Civil Aviation Authority
Department's Location
BG languageAcademic Staffдоц. д-р инж. Борис Василев
Доцент по авиационно оборудване

room: 10111
phone: 02/965 20 35
e-mail: borisv@tu-sofia.bg

Visiting hours

понеделник: 14.00-15.00
четвъртък: 14.00-15.00


доц. д-р инж. Валентин Илиев
Доцент по конструкция и якост на летателните апарати

room: 10113
phone: 02/965 31 22
e-mail: viliev@aero.tu-sofia.bg

Visiting hours

вторник / Tuesday: 15:30 - 17:30
четвъртък / Thursday: 15:30 - 17:30
more >>


доц. д-р инж. Диан Гешев
Доцент по аеродинамика на летателните апарати

room: 10113
phone: 02/965 20 39
e-mail: dgeshev@aero.tu-sofia.bg

Visiting hours

понеделник: 13.00-16.00
четвъртък: 13.00-16.00


проф. д.т.н. инж. Иван Коробко
Професор по радиолокация и радионавигация

room: 9202А
phone: 02/965 34 21
e-mail: ikor@aero.tu-sofia.bg

Visiting hours

вторник: 12.00-14.00
четвъртък: 10.00-12.00


доц. д-р инж. Маргарита Андонова
Доцент по надеждност и диагностика на авиационната техника

room: 10110
phone: 02/965 30 78
e-mail: magi@aero.tu-sofia.bg

Visiting hours

вторник: 12.00-14.00
четвъртък: 11.00-13.00


проф. д-р инж. Михаил Тодоров
професор по динамика на полета

room: 10514
phone: 02/965 25 31
e-mail: michael.todorov@tu-sofia.bg

Visiting hours

вторник: 10.00-12.00
четвъртък: 10.00-12.00
more >>


доц. д-р инж. Пламен Петров
Доцент по автоматизация

room: 10111
phone: 02/965 20 35
e-mail: plamenp@tu-sofia.bg

Visiting hours

вторник: 10.00-12.00
четвъртък: 10.00-12.00
more >>


доц. д-р инж. Цветан Стоянов
Доцент по авионикс

room: 10111
phone: 02/965 20 35
e-mail: tsstoianov@tu-sofia.bg

Visiting hours

сряда: 13.00-17.00
четвъртък: 13.00-17.00


проф. д-р инж. Бойчо Бойчев
Професор по радиокомуникации на въздухоплавателните средства

room: 10515
phone: 02/965 31 24
e-mail: boytchev@bas.bg

Visiting hours

понеделник: 10.00-12.00
четвъртък: 15.00-17.00


гл.ас. д-р инж. Иван Димитров
Главен асистент по динамика и безопасност на полетите

room: 10110
phone: 02/965 30 78
e-mail: idimitrov@aero.tu-sofia.bg

Visiting hours

понеделник: 09.30-11.30
сряда: 13.00-15.00


гл.ас.инж. Марин Петров
Главен асистент по безопасност на полетите

room: 10515
phone: 02/965 31 24
e-mail: marinpetrov@abv.bg

Visiting hours

четвъртък: 14.00-15.00
петък: 10.00-12.00


гл.ас. д-р. инж. Владимир Сербезов
Главен асистент по силови установки и системи за управление на ВС

room: 10515
phone: 02/965 39 49
e-mail: vlados@aero.tu-sofia.bg

Visiting hours

понеделник: 14.00-15.30
четвъртък: 14.00-15.30
more >>


гл. ас. инж. Красин Георгиев
Главен асистент по надеждност, безопасност и системи

room: 10112
phone: 02/965 20 33
e-mail: gkrasin+aero@gmail.com

Visiting hours

вторник: 15:45-17:15
четвъртък: 11:00-12:30, 14:00-17:00
more >>
 

 


© 2008 - 2016 Department of Aeronautics