Висша школа "Авиация"
ГВА ТУ-София
ENG language


щракни за да увеличиш      В катедра "ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ" се извършва подготовката на специалисти с висше авиационно образование. Тя се намира в бл.10 на Техническия Университет - София (вижте картата в долния ляв ъгъл на страницата или погледнете ТУК ).

В специалността “Авиационна техника и технологии” се обучават авиационни инженери – бакалаври и магистри – за нуждите на гражданската авиация в следните профили: експлоатация и ремонт на въздухоплавателните средства и ескплоатация на електронноприборната авиационна техника.

Учебните планове на специалността отговарят на изискванията на Международната организация за гражданска авиация (ICAO) и на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA). Завършилите специалността бакалаври получават призната теоретична подготовка за обучение за любител-пилоти на самолет (хеликоптер), а завършилите специалността магистри - за професионални пилоти на самолет (хеликоптер) от гражданската авиация. На завършилите специалността бакалаври, желаещи да се обучават за професионални пилоти на самолет (хеликоптер) се осигурява довършване на теоретичното обучение чрез следдипломна форма.

НОВИНИ И СЪБИТИЯ


© 2008 - 2018 Катедра Въздушен транспорт