Висша школа "Авиация"
ГВА ТУ-София
ENG languageАКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ:проф. д-р инж. Михаил Тодоров
професор по динамика на полета

кабинет: 10514
тел.: 02/965 25 31
е-поща: michael.todorov@tu-sofia.bg

Приемно време

вторник: 10.00-12.00
четвъртък: 10.00-12.00
още >>


доц. д-р инж. Валентин Илиев
Доцент по конструкция и якост на летателните апарати

кабинет: 10113
тел.: 02/965 20 33
е-поща: viliev@aero.tu-sofia.bg

Приемно време

понеделник / Monday: 12:30 - 14:30
вторник / Tuesday: 15:30 - 17:30
още >>


доц. д-р инж. Диан Гешев
Доцент по аеродинамика на летателните апарати

кабинет: 10113
тел.: 02/965 20 39
е-поща: dgeshev@aero.tu-sofia.bg

Приемно време

понеделник: 13.00-16.00
четвъртък: 13.00-16.00


доц. д-р инж. Маргарита Андонова
Доцент по надеждност и диагностика на авиационната техника

кабинет: 10110
тел.: 02/965 30 78
е-поща: magi@aero.tu-sofia.bg

Приемно време

вторник: 12.00-14.00
четвъртък: 11.00-13.00


доц. д-р инж. Цветан Стоянов
Доцент по авионикс

кабинет: 10111
тел.: 02/965 20 35
е-поща: tsstoianov@tu-sofia.bg

Приемно време

сряда: 13.00-17.00
четвъртък: 13.00-17.00


доц. д-р инж. Михаил Желязов
Доцент по радиолокация

кабинет: 10514
тел.: 02 965 25 31
е-поща: mjeliazov@aero.tu-sofia.bg

Приемно време

вторник / Tuesday: 15:30 - 17:30
четвъртък / Thursday: 15:30 - 17:30
още >>


доц. д-р инж. Веселин Радков
Доцент по авиационно оборудване

кабинет: 10112
тел.: 02/965 20 39
е-поща: vradkov@aero.tu-sofia.bg

Приемно време

вторник / Tuesday: 15:30 - 17:30
четвъртък / Thursday: 15:30 - 17:30
още >>


гл.ас. д-р инж. Иван Димитров
Главен асистент по динамика и безопасност на полетите

кабинет: 10110
тел.: 02/965 30 78
е-поща: idimitrov@aero.tu-sofia.bg

Приемно време

понеделник: 09.30-11.30
сряда: 13.00-15.00


гл.ас. д-р. инж. Владимир Сербезов
Главен асистент по силови установки и системи за управление на ВС

кабинет: 10515
тел.: 02/965 39 49
е-поща: vlados@aero.tu-sofia.bg

Приемно време

понеделник: 14.00-15.30
четвъртък: 14.00-15.30
още >>


гл. ас. д-р инж. Красин Георгиев
Главен асистент по авиационна безопасност и др.

кабинет: 10515
тел.: 02 965 3124
е-поща: gkrasin+aero@gmail.com

Приемно време

вторник: 15:30 - 17:30
четвъртък: 14:30 - 17:30
още >>


ас. д-р инж. Радина Николова
Асистент по ЛЕТИЩА

кабинет: 10515
тел.: 02 965 3124
е-поща: r.nikolova@tu-sofia.bg

Приемно време

понеделник: 11:00 - 15:00
сряда: 11:00 - 15:00


ас. инж. Филип Панайотов
асистент по аеродинамика и динамика на полета

кабинет: 10515
тел.: 02/965 25 30
е-поща: fpanayotov@tu-sofia.bg

Приемно време

Вторник: 10.00-12.00
Четвъртък: 10.00-12.00
 

 


© 2008 - 2018 Катедра Въздушен транспорт