Висша школа "Авиация"
ГВА ТУ-София
ENG languageТЕХНИЧЕСКИ СЪСТАВмаг. инж. Даниела Иванова

кабинет: 10114
тел.: 02 965 25 22
е-поща: dani@aero.tu-sofia.bg

Приемно време

сутрин: 09.00-12.00
следобед: 13.30-16.00


© 2008 - 2018 Катедра Въздушен транспорт